Onderzoek naar de samenleving

Er worden regelmatig enquêtes gehouden onder de Nederlandse bevolking waarbij onderzocht wordt hoe mensen tegen de samenleving aankijken. Aangezien er heel veel uiteenlopende meningen zijn, lijkt het steeds moeilijk om de Nederlandse samenleving accuraat te omschrijven. De Ideeën van burgers komen vaak niet overeen met hoe er in de praktijk gehandeld wordt.

20 Oct 2020